Besökta länder

Besökta länder

Än har jag inte besökt alla världsdelar. Men en hel del länder har det blivit ändå, främst i Europa.

Länder:

Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Tyskland, Spanien, Österrike, Schweiz, Italien, Lieschtenstein, San Marino, Vatikanen, Frankrike, England, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Tjeckien, Egypten, Thailand, Kina och Malaysia

Besöksprioriteringar:

Då jag väljer besöksmål är det inte i första hand turistmål jag är ute efter. Naturen, historia eller kultur och äventyr är de största drivkrafterna då jag väljer resemål oftast.

Besökta länder

Europa 
Sverige 
Danmark 
Tyskland 
Norge 
Island 
Finland 
Spanien 
Österrike 
Schweiz 
Italien 
Lieschtenstein 
San Marino 
Vatikanen 
Frankrike 
England 
Belgien 
Luxemburg 
Nederländerna 
Polen 
Tjeckien 
Afrika 
Egypten 
Asien 
Thailand 
Kina 
Malaysia